Projekty

Žijte sami sebe podle sebe.

Nevíte jak na sebe? 

Vyřešíme na osobní analýze nebo osobní terapii. 

(Lze i on-line formou.)

OSOBNÍ TERAPIE
S EVELÍNOU

Jakýkoliv problém si vytváříme sami. Stejně tak si ho sami můžeme vyřešit a žít bez něj. Pokud jsme chytří, vyhledáme si profesionální pomoc, která nám k cíli dopomůže rychle a efektivně, ať neztrácíme čas/náš život.

OSOBNÍ ANALÝZA

Možná jste v situaci, ve které máte zmatek, nevíte, kde v životě se nacházíte. Kam dál? Jak dál? Má to vůbec všechno smysl? Cítíte, že se potřebujete emočně vypovídat? Svěřit se opravdové péči?

PROJEKT NAVŽDY
SEBEVĚDOMÁ

Projekt “navždy sebevědomá” vám otevře oči. Ale hlavně zpět srdce, které je možná několik let zavřené. Zpět získáte pevnou úctu sama k sobě. Zpět si budete vědoma svých vnitřních potřeb a ty si budete naplňovat. Dosáhnete harmonie mezi rozumem a srdcem.